นางสุธินี  เพ็ญนุกูล

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง ความปลอดภัยในโควิด   สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวเจนจิรา สุขเกษม

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง จำนวณตัวเลขไทย (๑-๑๐)  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวอัญชลี  อนุณจิตร์

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง การลบออกของจำนวณสองจำนวณผลลัพธ์ไม่เกิน9  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวยุพา      ศรีศักดิ์ดา

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง การรวมกลุ่มของกลุ่มผลรวมไม่เกิน 9  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวศิริธร  บุญวิบูลย์

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง อวัยวะและการดูแลรักษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวสุพรพรรณ  แสนเสนาะ

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
เรื่อง 

นางเรขวัลค์  บุญฤทธิ์

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวศิริวรรณ  เขียวสุวรรณ

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง จำนวณนับ 1-5 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1

นางมณฑา  ฉุ้นประดับ

 แผนการจัดการเรียนรู้ทางไกล Online

Script/story Board
เรื่อง จำนวณนับ 1-5  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวกาญจนา อนันทกาญจน์

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
เรื่อง 

Annabelle Basconcs

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
เรื่อง 

Leni C. Sagun

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
เรื่อง 

Rhonna Mae Artucilla Remon

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 
เรื่อง 

A BLOG BY DAN STEIN 

Social wiz in the media biz 

WEEKLY NEWSLETTER 

© 2023 BY SOCIAL ANIMAL. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now